I en pressemelding fra Sparebanken Vest fremgår det at selskapet satser 100 millioner kroner på etablering av nytt klimafond som skal ha base i Bergen.

Tanket bak klimafondet er at det skal investere i selskaper som bidrar til klimavennlige løsninger.

— I år har vi så langt gitt 16 millioner kroner til ulike tiltak innenfor forskning og formidling av kunnskap om klimaeffekter. Tiden er inne for å ta ett skritt videre. Nå ønsker vi å bidra med et stort løft på 100 millioner kroner til et eget klimafond, og vi håper at mange andre bidragsytere slutter seg til fondet, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Nyheten sprakk på Bergens Næringsråds årsmøteseminar i dag.

Sparebanken Vest inviterer også andre aktører til å bidra til fondet.