RANDI KVINGE

Utlånsordningen kom i gang skoleåret 2000-2001.

— Målet er at elever i den videregående skolen på sikt skal få skolebøkene gratis, sier utdanningsminister Trond Giske.

Må rapporteres I fjor ble 10 prosent av pengene som ble tildelt, ikke rapportert riktig brukt. Noen fylkeskommuner benyttet pengene til å dekke hull i eget budsjett.

— Dersom fylkeskommunen ikke rapporterer hvordan pengene er brukt, risikerer de å miste bevilgningene de er tildelt neste år. De må også vise hvordan de har tenkt å bruke pengene, sier Trond Giske.

9,2 millioner til Hordaland For skoleåret 2000-2001 fikk Hordaland fylkeskommune nærmere 9,2 millioner kroner som skulle gå til lærebøker. 667.000 kroner er ikke rapportert brukt. I tillegg er 148.000 kroner brukt til annet enn læremidler.