De fleste som har fått avslag på søknaden om bistandsadvokat, var i Oslo sentrum da bomben smalt. Men også hjelpere ved Utvika camping og AUF-ere som tilfeldigvis var der, har fått avslag, melder NRK.

Dette er trist at ikke alle får den juridiske hjelpen de mener de har krav på, mener Trond H. Blattmann, leder for støttegruppa etter terrorangrepet.

— Det er åpenbart at dem som har søkt om bistandsadvokat, føler seg rammet av hendelsene. Her burde man se romslig på det, sier Blattmann.

— I denne saken har vi lagt oss på en raus håndtering av regelverket. Det er lett forståelig at mange føler seg berørt og fremmer begjæring om oppnevning. Men vi har prøvd å bruke regelverket, fortolke det, og trekke opp noen grenser, sier sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo tingrett.

Nærmere 790 personer har ønsket seg bistandsadvokat etter 22. juli. Flere av dem som har fått avslag, har prøvd å anke. Alle anker har så langt blitt avvist, men flere anker kan havne i Høyesterett.