Grunnlaget er overtredelse av forskrifter i jernbaneloven om tillatelse til å drive jernbanevirksomhet, og punkter i straffelovens paragraf 48, for «som ansvarlig for jernbanevirksomhet uaktsomt ikke å ha drevet sin virksomhet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.»

Riksadvokaten peker på at Jernbaneverkets fremføring av tog på Rørosbanen på ulykkesdatoen ikke var tilstrekkelig sikker, særlig på bakgrunn av den samlede virkning av en rekke forhold.

NTB

Les også: Arne Wam: — Sikkerheten viktigst Åsta-ulykken som skaket en hel nasjon