— Jeg vil se mange asfaltarbeidere langs veiene i sommer, rett og slett, sier Høyre-leder Erna Solberg. Den siste tiden har hun besøkt partifeller i hele landet for å diskutere fjorårets valg og veien videre. Et gjennomgangstema under alle reisene har vært den dårlige standarden på landets veinett.

— Jeg har nå besøkt 19 fylker i løpet av to og en halv måned. Det budskapet jeg har fått overalt er at det er behov for akutt tilskudd til veivedlikehold, sier Erna Solberg.

I forbindelse med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, krever derfor Høyre en solid tiltakspakke for å sette veiene i stand.

— Vi vil legge inn et forslag på mellom 400 og 500 millioner kroner til veivedlikehold, slik at vi får gjort en skikkelig innsats i løpet av sommeren, før neste vinter setter inn, sier Solberg.

Hun er ikke imponert over hva regjeringen Stoltenbergs innsats for veiene.

— Selv om Stoltenbergs forrige regjering brukte mindre på veier enn vi gjorde, så har den nye regjeringen lovet mer. Men vi har ennå sett lite til økte bevilgninger, i høst var det under 200 millioner. Da skyldte man på at det bare var tre uker til å lage nytt budsjett, men nå forventer vi at de har funnet frem veipengene, sier Solberg.

Hun mener det i senere år har vært en vridning fra vedlikehold til nye veiprosjekter, og innrømmer at forfallet var godt i gang da hun selv satt i regjering.

— Det er helt riktig. Jeg tror ikke vi har sett at vridningen har vært så sterk. Vårt ambisjonsnivå lå egentlig høyere, men måtte senkes i forhandlinger med regjeringspartnerne, sier Solberg.

Hvordan de foreslåtte millionene eventuelt skal fordeles mellom fylkene er for tidlig å si, men uansett tror Solberg at pengene kan brukes mot typiske vestlandsproblemer:

— Vi er også villige til å se om noen av disse pengene bør brukes på rassikring, også. Ras er jo noe av det som gjør mest skade på veiene.