Rokstad har drevet med dette i snart tre år. I denne tiden har han snakket med flere hundre menn som tviler på farskapet sitt, forteller han.

— Det er ingen tvil om at dette er en veldig stor belastning. Så godt som alle jeg har snakket med har vært sykemeldt i kortere eller lengre tid etter at feilaktig farskap ble avdekket, sier han.

— Hvorfor er det en så stor belastning at enkelte tar livet av seg?

— Trolig skyldes det en kombinasjon av påkjenningen ved ikke å bli trodd, at de er blitt tvunget til å erkjenne farskap de er usikre på samt økonomiske problemer på grunn av bidragene, sier han.

DNA-Test Norge selger det Rokstad kaller «hjemmetester» til alle som vil. At barneloven ikke lenger setter en stopper for usikre fedre, har ifølge Rokstad bare økt etterspørselen.

— Vi har hatt henvendelser fra menn fra 18 til 92 år og fra alle samfunnslag.

Av de analysene laboratoriet i Texas har gjort for DNA-Test Norge, har «bare» 38 prosent konkludert med at mannen ikke var far. Det vil si at hele to tredeler av fedrene som gikk til firmaet bekymret seg uten grunn.

— Hvor stor andel av kundene er det som gjør dette i et håp om å slippe unna bidragsbyrden etter et brudd?

— Min erfaring er at det er veldig få.

Rokstad merker også pågang fra andre grupper enn usikre fedre.

— Vi blir kontaktet av mennesker som ønsker å finne sin biologiske far og mennesker som har begynt å tvile på om far faktisk er far.