• Dette høres veldig fornuftig ut og er helt i samsvar med det vi mener, sier Leif Ellevset, direktør i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk er glad for forskningen som viser at barn bør la sykkelen stå frem til de er seks år. De har klare anbefalinger for når syklende barn bør få slippe til i trafikken.

— Barn bør ikke få sykle til skolen før de er på fjerde trinnet. De bør heller ikke sykle i blandet trafikk før de er i ti-tolvårsalderen, sier Ellevset.

Han vedgår at det kan være vanskelig å hindre barn fra å sykle før de blir seks år.

— Mange foreldre setter barna på sykkelen i treårsalderen. Ofte er det et barn som får lov og dette barnet blir trendsetter for resten av gaten. Her har foreldrene et stort ansvar, mener Ellevset.

Syklistenes Landsforening synes anbefalingen er i strengeste laget. De mener barn kan få sykle fra de er fem år gamle.

— Vårt utgangspunkt er fem år, men barn mellom fem og syv år trenger tett oppfølging. Sykkelen kan være farlig uten tilsyn, sier Sissel Jenseth, fagkonsulent i Syklistenes Landsforening.

Hun synes det er viktig at foreldre får vite om risikoen de utsetter sine barn for.

— Vi vil gjerne at slik forskning blir kjent slik at foreldre får vite om risikoen, men vi ønsker ikke å innføre et forbud. Man må ikke ta gleden fra barn og foreldre, sier Jenseth.