— Kommuneloven gir ingen adgang for et valgt kommunestyre å legge ned sine verv. Dermed finnes det heller ingen regler for den situasjonen Vardø er i nå. Men Fylkesmannen har adgang til å omgjøre det ulovlige vedtaket, sier fylkesmann i Finnmark, Gunnar Kjønnøy til NTB.

Det betyr at Fylkesmannen heller ikke er pålagt å administrere kommunen slik statens mann må gjøre dersom en kommune settes under administrasjon av økonomiske årsaker. Rent praktisk kan kommunen langt på vei fortsette å fungere uten et fungerende kommunestyre, formannskap eller underkomiteer. Administrasjonen kan drive videre etter sine fullmakter, men det kan ikke tas beslutninger som påvirker kommunens budsjett.

— Nedleggelse av de politiske vervene vil til slutt ramme innbyggerne i Vardø, sier Kjønnøy. (NTB)