Professor Ole Kristian Fauchald ved Institutt for offentlig rett skriver i en juridisk betenkning at avlivningen kommer i strid med både norsk lovverk, Bern-konvensjonen og samarbeidsavtalen med Sverige. Hele familiegrupper og flokker av ulv ikke kan elimineres med mindre det kan påvises at alle individene i gruppen utgjør fare for alvorlig skade, skriver Dagbladet.

Han har imidlertid ikke vurdert enkeltindivider i betenkningen, som er utarbeidet på oppdrag fra Verdens Naturfond WWF i Norge.

NTB