Honoraret ble skjult som resultat av forsøket på å skape verdens tredje største enhet innen olje— og gassektoren - ikke på grunn av etterlønnen Tønne mottok.

Røkke skal i etterkant av Tore Tønnes tragiske død ha fortalt Økokrim om at kamufleringen av suksesshonoraret ikke hadde noe som helst med Tønnes etterlønn som tidligere helseminister å gjøre. Han har aldri stått fram i mediene med denne informasjonen.

— Det som kommer fram nå er en klar indikasjon på at det var noe mye, mye større og viktigere for norsk industri enn akkurat Tønnes personlige situasjon, forteller en sentralt plassert kilde til NTB.

Mye kan tyde på at Tønne etter hvert ble en brikke i et spill han selv trolig ikke kunne kontrollere. Nemlig Aker Kværners forsøk på å få til en fusjon med ABBs olje- og gassdivisjon (ABB OGP). NTB får bekreftet denne teorien fra kilder som sto Tønne nær.

Fusjonsforhandlingene pågikk i dypeste hemmelighet, men ble avsluttet i fjor sommer. Som nestleder i Aker Kværner-styret var Tønne godt kjent med dette.

Grunnen til at Tønnes suksesshonorar måtte holdes kamuflert skal ifølge Dagens Næringsliv (DN) bunne ut i Kjell Inge Røkkes frykt for at milliardsøksmål ville følge med en eventuell fusjon med ABBs olje- og gassdivisjon. ABBs datterselskap, Combustion Engineering (CE) har allerede utbetalt 7,8 milliarder kroner i erstatning etter flere asbestsøksmål. Nye krav skal stå i kø, og disse ville ikke Røkke at skulle kunne reises mot Aker Kværner eller Aker RGI.

(NTB)