Konkurrentene mener Telenor med avtalene, som sikrer boligeierne store rabatter på enkelte teletjenester, utnytter sin dominerende stilling på telemarkedet, skriver Aftenposten.

Post— og teletilsynet har bedt Telenor redegjøre for avtalene.

Telenor ønsker ikke å uttale seg om avtalene på det nåværende tidspunkt.NTB