— Tapet av Trond blir meningsløst og feil om vi trapper ned kampavdelingene, sier Lasse Bolle.

Selv har hans egne problemer blitt betydelig forverret etter det som skjedde med lillebroren. I lørdagens BTMagasinet forteller Lasse Bolle sin soldathistorie for første gang. Han sliter med psykisk belastningsskade etter tjeneste i Libanon, Golfkrigen, Makedonia og Bosnia på 1980- og 90-tallet.

lasse_1.jpg
HÅVARD BJELLAND

— Uten hjelp hadde jeg tatt selvmord. Det har vært på nippet flere ganger, sier 43-åringen. Han fikk hjelp av Veteranforbundet SIOPS, og en psykolog ved Norsk Militærmedisinsk Politiklinikk (NMP). I tillegg fremhever han støtten fra sin familie, eks-konen og nåværende samboer som avgjørende for at han har klart seg.SIOPS satte ham i kontakt med advokat. Lasse Bolle er hundre prosent ufør og har fått 2,6 millioner kroner i erstatning for psykisk belastningsskade. Han sier at han ikke hadde klart å håndtere sin sak alene.

— Jeg har vært jævlig heldig i forhold til mange andre veteraner, sier han. Bolle mener systemet som veteranene møter i kampen for sine rettigheter kan føre til at flere tar sitt eget liv.

— Flere er ressursmessig på felgen. Hvordan skal de klare det? spør han.

- Jobben må gjøres

Bolle mener Norge må opprettholde dagens innsats i felt og strid, til «jobben er gjort». Bolle sier at han ikke har en god følelse i forhold til utviklingen i Afghanistan.

— Vi må hjelpe afghanerne lenge nok til at de greier å håndtere situasjonen selv, ellers vil Trond og norske soldater som er drept ha ofret livene sine til ingen nytte, sier Lasse Bolle.

Da Lasse Bolles lillebror Trond og tre andre norske soldater ble drept av en veibombe 27. juni i fjor, var det Norges største tap siden 2. verdenskrig.

— Vi må likevel fortsette, vi må ta flere tap og regne med det. Det er forferdelig trist og det høres kanskje rart ut at jeg sier det, som har mistet en bror. Men når vi først har gått inn, må vi fullføre ordentlig, mener 43-åringen.

Det siste året har staten måttet ta oppgjøret med seinskadede FN- og Nato-veteraner.

— Skamplett

— Behandlingen av veteraner er en skamplett i norsk historie, mener Lasse Bolle.

Han mener det kom noe godt ut av brorens død. Trond Bolle fikk Krigskorset, den høyeste norske militære utmerkelsen, på veterandagen 8. mai. Da han og medsoldatene ble tatt av veibomben for snart ett år siden, gikk det for alvor opp for det norske folket at Norge faktisk er i krig i Afghanistan, påpeker Lasse Bolle. Flere politikere har også etter hvert begynt å ta i bruk ordet «krig» om det norske soldater deltar i i Afghanistan.

— Medaljen Trond fikk er på en måte til alle veteraner, slik jeg ser det, sier Lasse Bolle.

Ti norske soldater har mistet livet i Afghanistan. Den siste var oberstløytnant Siri Skare (52), som ble drept i angrepet mot FN-kontoret i Mazar-e-Sharif tidlig i vår.

Regjeringen har tidligere meddelt at de vil videreføre den norske, militære innsatsen i Afghanistan i 2012 ”på omtrent samme nivå som i dag”.

Forsvarsminister Grete Faremo og regjeringen har sagt at Norges innsats i Afghanistan neste år vil dreie ytterligere i retning av opplæring, trening og veiledning av afghanske styrker. I tillegg skal Norge bytte rolle med Latvia. Det skal avlaste norske styrker. Faremo mener den store belastningen på Hæren ikke kan fortsette. Norske soldater skal blant annet overta styrkebeskyttelse, eskorte, flyplassikkerhet, sikring av basen og patruljering.— De norske soldatene vil fortsatt utføre viktige oppgaver i felt, for eksempel militær eskorte. Den norske styrken vil også være mentorer for afghanske offiserer, og følge dem, uttaler Faremo på regjeringen.no.

AVKOBLING: På motorsykkelen får Lasse Bolle fri fra problemene.
HÅVARD BJELLAND