Det går fram av skriftlige rapporter sjøfartsinspektør Cato Borch har hentet inn.

Borch har fått utarbeidet rapporter fra Rogaland radio og Karmsund interkommunale havnevesen. "Green Ålesund" gikk på grunn ved Bleivik nord for Haugesund om morgenen fredag 15 desember.

-Det kan ikke være tvil om at nødmeldingen kom i seneste laget. Kapteinen hadde da hatt en time på seg etter at problemene med propellsystemet oppsto, sier Borch til Haugesunds Avis. Han vil ikke uttale seg om tidspunktet for nødmelding kan bli avgjørende i spørsmålet om eventuell tiltale mot kapteinen.

Sjøfartsinspektøren skal avgi en innstilling om dette til politiet i Haugesund, men sier det vil gå enda noen uker før denne er klar. Borch arbeider blant annet med å innhente opplysninger om propellsystemet om bord på "Green Ålesund".NTB