– Passiv røyking tar hvert år livet av mer enn 79.000 voksne i EU. Dokumentasjon fra europeiske land med omfattende røykeforbud viser at forbudene virker, gir resultater og er populære, fastslår EUs helsekommissær Markos Kyprianou, som selv er tidligere storrøyker.

På EU-kommisjonens vegne la han tirsdag fram en såkalt grønnbok om hvordan man kan fremme røykfrie omgivelser i EU. I grønnboken trekker Kommisjonen opp fem mulige veier til målet, hvorav én av dem er bindende lovgiving. Kommisjonen mener det er den beste løsningen.

I første omgang skal imidlertid grønnboken ut på en offentlig høringsrunde som skal vare fram til 1. mai. Tilbakemeldingene vil være viktige for hvilke tiltak som senere vil bli foreslått.

Røykeforbud sprer seg til stadig flere EU-land. Torsdag innfører Frankrike røykeforbud på mange offentlige steder og arbeidsplasser. 1. januar neste år utvides det til å omfatte kafeer og restauranter.

En røyker stumper røyken i et askebeger utenfor et kontor i Brussel. EU-kommisjonen ønsker å fremme røykfrie omgivelser i hele EU, og tirsdag la EUs helsekommissær Markos Kyprianou fram forslag til hvordan dette kan gjøres.
FRANCOIS LENOIR