Schiøtz uttrykte i sin prosedyre onsdag frykt for at tvilen skulle bli brukt mot Per Orderud, i stedet for til hans fordel.

Han understreket særlig gårdstvisten som et emne som i løpet av åtte uker har utviklet seg til hans klients fordel.

–Han hadde ikke noe motiv. Aktor må komme med en usedvanlig god forklaring på at Per drepte dagen etter at det ble inngått forlik. Per Orderud er dessuten sjekket ut av 180-sporet, og hans sorgreaksjoner etter at han hørte om drapene var genuine, sa Schiøtz da han listet opp de tre viktigste kortene til Per Orderud.

Schiøtz mente at vitne etter vitne, også vitner som i andre deler av sin forklaring er kommet med negative opplysninger om Per Orderud, i løpet av rettssakens åtte uker har bekreftet at hans reaksjon var preget av sorg og overraskelse da han hørte om drapene.

–Aktor glemmer Advokat Schiøtz mener det angivelige forliket i gårdstvisten på Orderud gård 21. mai 1999 utelukker at Per Orderud dagen etter skal ha drept sin søster og sine foreldre.

–Hvorfor drepe etter en vunnet sak, når de ikke har drept før? Det er selvfølgelig en viss sjanse for at de ikke trodde saken var løst, men det er etter min mening 80-90-95 prosent sikkert. Skal da tvilen brukes mot Per Orderud, spurte han.

Striden mellom far og sønn om betingelsene for overtakelsen av Orderud gård, inneholder ifølge aktoratet hovedmotivet for trippeldrapet.

–Konflikten var løst 21. mai. Det er et faktum statsadvokaten glemte i sin prosedyre i går. For Per framsto saken som løst. Hva blir det da igjen av "falske underskrifter" og "redselen for sosial stigmatisering" som aktor snakket om i går, spurte Schiøtz retorisk.

Kristian og Marie Orderuds advokat, Ole Edw. Hagen, har tidligere i rettssaken avvist at det lå an til et forlik i dagene før drapet, men Schiøtz mener det viktigste er hva Per Kristian Orderud oppfattet.

Schiøtz viste til en kontorkollega av Per Orderuds advokat, Rolf Nybakk, som i retten bekreftet at Nybakk denne dagen snakket om lettelse over et forlik i saken. Dessuten vektla Schiøtz Nybakks kommentar dagen trippeldrapet ble kjent: "Heldigvis er saken forlikt."

–Noe drapsmotiv for Per Orderud var altså ikke aktuelt, sa Schiøtz

100 prosent bevis –Ingen kan dømmes i Orderud-saken uten at dommerne er 100 prosent sikre, sa Cato Schiøtz da han innledet sin prosedyre.

Schiøtz, som er Per Kristian Orderuds forsvarer, valgte å starte prosedyren onsdag med å gjøre rede for hvordan han forstår bevisbyrden.

–For å gjøre det kortfattet og folkelig: Bevisbyrden i en så komplisert og alvorlig sak, må helt klart være hundrede prosent. Særlig når motivet mangler, må den være 100 prosent, sa han.

Schiøtz henviste til en artikkel i Aftenposten, der juridiske størrelser som Johs. Andenæs og Anders Bratholm har uttalt seg på lignende måte.

–I en slik sak vil det være et sterkt psykologisk behov for at noen blir dømt. Men her må alle alarmklokker ringe når det gjelder rettssikkerheten. Det holder ikke at noen føler at noen har gjort noe galt, sa Schiøtz.

Schiøtz har sagt at han vil holde på i fire timer med sin prosedyre. På slutten av dagen slipper Veronica Orderuds forsvarer, Frode Sulland, til.

Prosedyrene varer til og med fredag, mens dommen faller fredag 22. juni.

NTB