-Jeg tror det vil slå positivt ut at det blir en viss økning, sier Akselsen til NRK. Han legger til at det ikke er mulig å si hva prisen vil bli som følge av produksjonsøkningen.

På møtet i Wien ble det fra OPEC-hold sagt at man ventet at også Norge nå vil øke sin oljeproduksjon. Dette skal avgjøres i løpet av uken, ettersom produksjonsbegrensningen som den forrige regjeringen innførte går ut 1. april.

Akselsen vil ikke bekrefte at han går inn for å øke norsk oljeproduksjon. -Regjeringen vil behandle dette og konsultere Stortinget før vi tar vår endelige beslutning, sier olje— og energiministeren.

NTB