Det hevder kilder med kjennskap til det kriminelle miljøet i området overfor VG.

Politiet bekrefter overfor avisen at de lenge har hatt flere uavhengige opplysninger om at drapsvåpnene — en grovkalibret Colt-revolver og en finkalibret Ruger-pistol - skal ha blitt kastet et sted på Møre-kysten. Stedsangivelsene har imidlertid vært svært vage.

Det er ikke kjent hvordan våpnene ble fraktet fra Østlandet til det angivelige dumpestedet.

Kilder i Molde sier til VG at opplysningen om dumpingen under ei bru på Atlanterhavsveien er kjent i det miljøet som har kunnskap om våpenhandelen Kristin Kirkemo Haukeland har fortalt at hun gjorde i Molde 22. desember 1998.

Det er åtte bruer på den drøyt åtte kilometer lange Atlanterhavsveien.NTB