Klagesaken ligger nå i Arbeids— og administrasjonsdepartementet (AAD) etter at Konkurransetilsynet i mars i år vedtok å forby SAS, Widerøe og Braathens å tilby sine passasjerer opptjening av bonuspoeng på innenlandsrutene.

Informasjonssjef Jan-Egil Nyland i AAD opplyser til NTB at departementet vil avgjøre klagen i løpet av et par uker. Departementet har ventet med avgjørelsen inntil Lovavdelingen var ferdig med å vurdere innsigelsene mot statsrådens, og dermed også departementets habilitet.

Markedets rovdyr

Bakgrunnen for å reise tvil om statsrådens habilitet er dels en artikkel Victor D. Norman skrev i Dagens Næringsliv 9. juni i fjor, før han ble statsråd. Der han tok et klart standpunkt mot sammenslåing av SAS og Braathens.

"SAS bør ikke få overta Braathens. Om Konkurransetilsynet ikke sier nei denne gang, kan vi like godt kvitte oss med hele konkurranselovgivningen og la markedets rovdyr herje fritt", skrev Norman i artikkelen. Han var da professor ved Norges Handelshøyskole.

Etter at Norman tiltrådte som statsråd i oktober, mente han fortsatt at SAS ikke burde få kjøpe Braathens. "Det ville være svært uheldig. Dessuten så synes jeg ikke at rovdyr skal få spise sitt bytte", uttalte han da.

Som statsråd erklærte Norman seg senere inhabil i forbindelse med departementets vurdering av Konkurransetilsynets begrunnelse for ikke å gripe inn mot oppkjøpet.

(NTB)

HABIL: Statsråd Victor Norman.