Etter at det ikke lykkes å få til nye forhandlinger i Oslo før jul, mener hun at det ikke er realistisk med nye møter før de planlagte møtene i Bonn i mai. Deltakerne på disse møtene skulle etter planen være embetsmenn, men Bjerke tror at de kan bli oppgradert til politisk nivå.

Det er presidentskiftet i USA som gjør at Siri Bjerke ikke tror på noen nye møter før til våren.

Hun er ellers svært usikker på hva maktskiftet i USA vil ha å si for de videre forhandlingene.

-Fordi klimaspørsmålene er blitt så sterkt fokusert også i USA, og fordi vi får håndfaste eksempler på at klimaet forandrer seg verden over, håper jeg også at den nye administrasjonen i USA vil gripe tak i dette og vise en positiv og offensiv holdning, sier Bjerke til NTB.NTB