Etter utbruddet i Stavanger i 2001 og 2002 ledet Bjørløw arbeidet med å lage en veileder for å unngå smitte fra ventilasjonsanlegg med kjøletårn. Han er skuffet over at lærdommene fra Stavanger ikke er fulgt opp andre steder i landet.

-Jeg kan ikke se at noen kan unnskylde seg med at de ikke visste. Alle som driver kjøletårn har et ansvar for å holde oversikt over de regler som gjelder. Og de burde også ha sørget for å følge rådene i den veilederen som vi lagde, sier Bjørløw til NRK.