Anført av styreleder Geir Lundestad startet senterets ledelse torsdag en to dagers gjennomgang av driftsbudsjettet for 2007 med sikte på å kutte kostnader i størrelsesorden 14 millioner kroner. Møtene foregår i Norsk Folkemuseums lokaler på Bygdøy, men innholdet i nedskjæringene vil først bli presentert under en pressekonferanse i Nobelinstituttet fredag ettermiddag.

– Da skal vi redegjøre for styrets stilling og nedskjæringstiltakene for å komme ned i en drift som dekkes av de 17,3 statlige millionene, sier Geir Lundestad til NRK. Ifølge kanalen vil både styret og direktør Bente Erichsen bli sittende.

Han avslår å kommentere innholdet i kuttene, men slik driftskostnadene er bygd opp ved fredssenteret vil det være bemanning og åpningstider som er de sentrale områdene for kutt. Det vil igjen føre til redusert aktivitet.