-Det er ikke kulturelle eller etniske forhold som gir gjengkriminalitet. Det er problemer knyttet til ungdomstida som gir denne form for kriminell atferd, sier ungdomsforsker Tormod Øia ved Norsk Institutt for Oppvekst og Aldring (NOVA), til Dagsavisen.

Hans doktorgradsavhandling bygger på svar fra over 12.000 ungdommer i Oslo, og viser at flere innvandrerungdommer enn ungdommer med norsk opprinnelse er involvert i kriminell og asosial atferd.

Øia sammenligner innvandrerungdoms kriminelle handlinger i dag med norske gjenger på 1950-60-tallet. Han peker på faktorer som dårligere økonomi, større arbeidsledighet, dårligere bolig, lite plass og mange barn. Totalt fører dette til at ungdommen trekker ut på gata, der de ikke er under oppsyn.

Foreldrenes lave utdanning og lite kunnskap om skoleverket skaper også ofte avstand og konflikter mellom ungdom og voksen. Men i bunn og grunn handler utfordringen om å være ung og søke fellesskapet og spenning, konkluderer Øia.

(NTB)