Posten inngikk i fjor sommer intensjonsavtaler om kjøp av elektriske biler fra Think og Peugeot.

-Posten har anslått et behov på rundt 200 el-biler over en toårs periode. Foreløpig har vi kjøpt 20-30 el-biler som fungerer svært bra i vår omdelingstjeneste, sier Gjølme. Ifølge henne vil Posten i fremtiden også vurdere hybrid-biler når slike biler, som kombinerer elektrisitet og bensin, blir tilgjengelige på det norske markedet.

-Det er imidlertid fortsatt aktuelt for Posten å kjøpe flere el-biler, sier Gjølme.NTB