Global Shield var et internasjonalt samarbeid som hadde til hensikt å stoppe handel med kjemikalier som skulle brukes til terrorbomber.

-Jeg kan bekrefte at «Global Shield» var årsaken til at Anders Behring Breiviks navn dukket opp, og at dette var inngangen til at det ble rapportert til PST, sa Geir Høiseth, avdelingsdirektør i Toll— og avgiftsdirektoratet til BT i dag.

Høiseth bekrefter overfor bt.no fredag at uttalelsen er korrekt.

— Listen ble utarbeidet av tollmyndighetene på eget initiativ som følge av «Global Shield»-overvåkingen av 14 ulike kjemikalier. Det var den listen som ble sendt til PST, sier Høiseth.

Kr. 121,22

PST skriver på sin nettside fredag kveld at de som følge av «Global Shield»-samarbeidet mottok en rapport fra tollvesenet om en person som hadde bestilt varer fra et firma i Polen. Personen var ikke Breivik.

« I samme korrespondanse informerte tollvesenet om at de hadde foretatt et valutaregistersøk over transaksjoner fra Norge til firmaet i Polen. Tollvesenet hadde avdekket at det ble foretatt 63 slike transaksjoner i 2010. På listen over transaksjoner fremkommer det at Anders Behring Breivik handlet for kr. 121,22. Det fremkommer ikke hva slags varer Breivik handlet», heter det i pressemeldingen.

«PST vurderte informasjonen fra tollmyndighetene, men fant ikke grunn til å gjennomføre nærmere undersøkelser», heter det videre.

- Mer enn terror

Informasjonssjef Martin Bernsensier til bt.no at PST-leder Janne Kristiansen ikke ønsker å uttale seg omsaken.

— Hvorfor nevnte ikkeKristiansen at Breiviks navn ble meldt inn PST som et resultat av etinternasjonalt antiterror-samarbeid?

— Hun nevnte jo at detvar et prosjekt, men jeg har ikke hørt henne bruke ordet antiterror-samarbeid.

— Ville ikke det værtnaturlig å nevne?

— Det kommer an påhvordan man ser det. Dette handler om mer enn terror, selv om amerikanernebruker det ordet.

Personvern

— Ble navnene på listenkryssjekket mot andre lister, som for eksempel våpenregisteret?

— Slike spørsmål vil jegtro at vi vil redegjøre for overfor kommisjonen.

— Hva gjør dere med deandre personene på listen?

— Det kan vi ikke gå utmed av personvernhensyn.