• Statens oljeverndepot burde ligget på Fedje. Sannsynligheten for en oljekatastrofe er størst på denne delen av kysten.

Det sier terminalsjef Gunnar Gundersen ved Norsk Hydros anlegg på Sture i Øygarden til Bergens Tidende.

Gundersen viser til at tankbåttrafikken til og fra terminalene Hydro/Sture og Statoil/Mongstad er den nest største i Europa. Han understreker at spørsmålet om plasseringen av statlige oljeverndepoter en politisk sak.

— Hvordan vurderer du som fagmann dette spørsmålet?

— Sannsynligheten for at det kan skje et uhell med en oljetanker er selvsagt størst der de seiler. Det betyr at farvannet mellom Fedje og Sture/Mongstad er det farvannet i Norge med størst risiko for at det skjer et uhell som utløser en oljevernaksjon.

— Erfaringer har vist at tidsfaktoren er helt avgjørende i en oljevernaksjon. Ved basene på Mongstad og Sture har vi godt utstyr på land. Til basene er det tilknyttet fartøyer med oljevernutstyr om bord og mannskaper som kan bruke utstyret. Statoil og Hydro vil samarbeide om en eventuell oljevernaksjon i vårt område. Vi kan være raskt i gang med en oljevernaksjon i farvannet ved Fedje, sier Gundersen.

— Met det statlige oljeverndepotet i Florø ligger usentralt til i forhold til der den største risikoen for et uhell er størst - mellom Fedje og Sture/Mongstad. Etter mitt skjønn vil det ta altfor lang tid å få på plass dette statlige oljevernutstyret ved en oljevernaksjon i dette farvannet, sier Gundersen.