Det viser tall fra Unio, hovedorganisasjonen for universitets— og høyskoleutdannede.

En person som jobber 20 år fulltid og deretter 20 år i en femtiprosentstilling, vil kunne tape opp mot 42.000 kroner i året i pensjon, ifølge tall som Unios sjeføkonom Erik Orskaug har regnet ut. Han har vurdert hvordan folk som jobber deltid kommer ut med dagens folketrygd, sammenlignet med regjeringens forslag, skriver Klassekampen.

Det er bortfallet av den såkalte besteårsregelen, altså at nivået på pensjonen er regnet ut fra de 20 best lønnede årene i yrkeslivet, som gir så store utslag. I stedet for besteårsregelen vil regjeringen at alle år i yrkeslivet skal telle ved utregning av pensjon. De som har brukt flere år på å studere, vil dermed bli rammet negativt. Og særlig hardt vil forslaget slå ut for dem som jobber en del år fulltid, for deretter å ha redusert arbeidstid.

– Vi kan håpe på at flere ønsker og får anledning til å arbeide fulltid i framtiden, men store grupper i arbeidslivet vil i mange år framover ha løsere tilknytning til arbeidsmarkedet enn de som arbeider fulltid i alle år. Disse vil tape stort i det nye forslaget til folketrygd, sier Orskaug.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det nå 641.000 personer som jobber deltid i Norge. Hele 483.000 av dem er kvinner.