LENA VERMEDAL

-Det nytter ikke å lære treåringer i fellesskap å knytte skolisser. Men sitter det en treåring i garderoben og strever med lissene, da kan vi lære ham det. Da er han bevisst, sier Margrethe Gjernes, høyskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Hun har ingenting imot at barn skal lære mer i barnehagen, slik professor Frode Søbstad tok til orde for i Bergens Tidende i går. Så lenge det ikke er snakk om systematisk og tradisjonell belæring.

Puggeslaver

Hun viser til den finske hjerneforskeren Matti Bergström, som mener at slik belæring kan forstyrre læringsprosessen hos små barn.

— Puggelæring gjør barnet til en slave istedenfor at barnet blir en produsent, utdyper Gjernes.

Studentene som snart skal bli førskolelærere får dette inn med teskje.

— Vi jobber mye med å ruste førskolelærerstudentene til å gripe fatt i barns interesser. Blir barn opptatt av en maur i skogen, er det bare å kaste seg over dem og fortelle mer. Man må være oppmerksom og gripe hvert sekund, sier Gjernes.

- Mer opptatt av snørr

Hun er enig i at kvalitet i barnehagen bør løftes opp som tema, og at foreldre bør komme mer på banen.

— Kunnskap er et kvalitetskriterium i barnehagene. Bare 30 prosent av de ansatte i barnehager er utdannete pedagoger, resten er assistenter.

-En svensk undersøkelse viste at de fleste foreldre er glade og fornøyde så lenge ungene har det bra og ikke har for mye snørr under nesen, sier Gjernes.

Kommunenes Sentralforbund går nå systematisk til verks for å finne ut hvor god kvalitet det er på tjenestetilbudet i de enkelte kommunene.

Foreldre i kommunene Stord, Os, Fjell og Bømlo har i høst hatt brukerundersøkelser i barnehagene. Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert ved årets slutt.

— Denne kartleggingen er bare starten. Vi skal også spørre medarbeiderne og se på ressursbruken fra kommune til kommune. I neste fase skal vi skreddersy tiltak, og kommunene vil sette seg mål for forbedringsarbeidet, sier Gunn Lerøy. Hun er prosjektveileder for Effektiviseringsnettverket til KS i 30 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane.