-Vi har et prinsipp om fri bevisvurdering. Det er ingen grense for hva dere vektlegger, så lenge det er ting som skjer her i rettssalen, sa Maurud i sitt innledningsforedrag.

-Alt dere ser, hører, og lukter for den saks skyld. Til slutt koker det ned til om dere er overbevist om at disse fire hver for seg er skyldige i medvirkning til overlagt drap.

Gårdstvisten var drapsmotiv.

Aktoratet i Orderud-saken mener fortsatt at uenigheter omkring eierforholdet ved Orderud gård var motivet bak trippeldrapet på gården i pinsen 1999.

-Fra vår side er det ingen hemmelighet at vi mener å kunne bevise at personlige motsetningsforhold omkring eiendomsforholdene ved Orderud gård har vært sentrale, kanskje utslagsgivende, faktorer i hvorfor dette skjedde, sa statsadvokat Jørn Sigurd Maurud i sitt innledningsforedrag mandag formiddag.

Rettet mot jurymedlemmene påpekte han at de ikke trenger å forstå hvorfor drapene skjedde for å kunne domfelle dem.

-Det er ikke noe vilkår for domfellelse at man kan finne noe motiv som man kan forstå, sa Maurud (NTB)