– Var det som forventet, spurte Aftenposten Eirik Jensen rett etter at påstanden var fremmet.

– Ja, var svaret. Han ville ikke gi ytterligere kommentarer ut over at:

– Vi får se på tirsdag.

For hasjimportør Gjermund Cappelen nedla statsadvokat Lars Erik Alfheim påstand om 18 års fengsel.

Han blir dermed innrømmet en viss strafferabatt fra påtalemyndighetens side for å ha tilstått innsmugling av narkotika og korrupsjon med en politimann.

Smugling av 13,9 tonn hasj er det alvorligste punktet i tiltalen mot begge de to, ble det påpekt fra aktoratet under prosedyren i Oslo tingrett fredag.

LESER: Aktor Guro Glærum Kleppe leser aktoratets prosedyrer under rettssaken mot Gjermund Cappelen og den tidligere politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett fredag.
Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Det er vanskelig å tenke seg noe mer ødeleggende og grovt alvorlig. Dette er også egnet til å svekke tilliten til alt politiarbeid Eirik Jensen har utført, sa aktor Kleppe i sin prosedyre om handlingene hun mener eks-politimannen har gjort.

– Spesialenheten mener det ikke foreligger noen formidlende momenter for Eirik Jensen, la hun til.

– Tillitsbrudd og motarbeidelse av rettsstaten

Kleppe omtalte det Jensen har gjort som et alvorlig tillitsbrudd overfor offentlige myndigheter, og som motarbeidelse av rettsstaten.

– Polititjenestemenn står i en særstilling. De driver en inngripende virksomhet overfor samfunnet. Det er derfor svært alvorlig om de skulle undergrave tilliten til rettsapparatet, Det vil være en trussel mot viktige prinsipper som vårt samfunn bygger på. Ikke minst likhet for loven, sa hun.

Vil inndra 2,45 millioner kroner

Spesialenheten vil kreve inndragning av det beløpet som Cappelen minst har gitt Jensen som økonomisk fordel: 2.450.000 kroner.

Ifølge den opprinnelige tiltalen var dette beløpet 2,1 millioner, men Kleppa forklarer at dette nå er korrigert for etterforskning som kom til etter at tiltalen ble tatt ut.

– Dette er merforbruk av kontanter i kontantstrømsanalysen, og må anses som inntekt av straffbare handlinger, sier Kleppe.

Risikerer opp mot maksstraff

Bare posten om grov korrupsjon mener hun bør straffes med åtte års ubetinget fengsel. Men hun påpekte at det mest alvorlige for straffeutmålingen er innsmuglingen av store mengder narkotika.

Det alene har en strafferamme på 21 års fengsel.

– Det er utvilsomt at Cappelen er en av de virkelig store bakmennene for narkotikaomsetning, sa aktor Kleppe, og viste til at Riksadvokaten har beordret bekjemping av viktige bakmenn.

Kleppe viste til at Jensen i liten grad har villet samarbeide med politiet og Spesialenheten i etterforskningen.

– Da han fikk utbetalinger fra Kagge forlag gikk disse inn på hans søsters konto, som han i realiteten selv disponerte, sa hun.

Kjente i over 30 år

I mer enn 30 år kjente Jensen og Cappelen hverandre, og i de fleste av disse årene har Jensen vedgått å ha hatt et kilde- eller informantforhold til en av Norgeshistoriens verste hasjsmuglere.

Likevel omfatter tiltalen bare de siste ti årene frem til Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013.