Professor Francis Sejersted mener forbudet mot politisk reklame i tv bør fjernes, ikke minst fordi partiene bør få direkte adgang til velgerne.

— Partiene redigeres hardt i offentlige kanaler, og det er et problem. De bør ha mer direkte adgang til velgerne, sier Sejersted. Han ledet i sin tid Ytringsfrihetskommisjonen. Kommisjonen var delt i sitt syn på politisk reklame, men Sejersted var en av flertallet som mente det bør tillates.

— Med all den reklamen man har, er det rart at man ikke bør få lov å sende reklame for viktige spørsmål. Alt mulig annet sludder og vrøvl kan jo betales, sier Sejersted.