— Hvordan begrunner du at den blir «sterk»?

— Med en flertallsregjering vil det bli slutt på stortingsregjereriet. Finansministeren vil få sitt budsjett vedtatt, nær sagt ubeskåret. Jeg ser det slik at regjeringen får en sterk stilling, ikke minst i opinionen, de første to årene frem til kommunevalget i 2007. Da kan baksmellen komme, når lokalpolitikerne opplever at de mister sine verv, sier Aarebrot til Bergens Tidende.

Han regner det som sikkert at en regjering av denne type da vil få en nedtur. I Senterpartiet er det ulmende uro som vil fortsette. Aarebrot er overrasket over Åslaug Haga, som han mener gjør en stor tabbe ved å hamre løs på Bondevik-regjeringens utenrikspolitikk i vid forstand.

— Det er bare i EU-saken Senterpartiet skal være «radikalt», ikke i andre saker. Men Haga er raddis i alle utenrikspolitiske spørsmål. Hun ser helt bort fra at det partiet hun leder er erkekonservativt nær sagt i alle spørsmål! Det store tankekorset er dermed at hun ikke går i takt med grasrota i Senterpartiet, sier han.

Aarebrot ser heller ikke bort fra at valget neste år kan ende med en ren Arbeiderparti-regjering som et samlet sentrum kan fremtvinge. I et felles ønske om å holde SV ute fra regjeringskontorene kan så vel Senterpartiet som Venstre og KrF se seg tjent med en slik løsning.

— Sentrumspartiene kan vise at de har makt ved å nekte SV makt, tilføyer han.

Likevel er det et overordnet mål for Arbeiderpartiet å få en flertallsregjering, fremfor et ettpartistyre som er i mindretall.

— De fleste mener nok at SV er nøkkelpartiet i denne kabalen, mer enn det vesle Senterpartiet?

— Nei, Sp er mer interessant, ettersom det er så stor sprik om strategien. SV er så utrolig regjeringskåt, og der har Kristin Halvorsen full kontroll. «Museumsvokterne» og fløyen rundt Hallgeir Langeland er en minoritet, sier han.