TRON STRANDOsloI tillegg er det bred enighet om å kreve en gjennomgang av regelverket. En situasjon med krangel om hvem som skal betale regningen må unngås i fremtiden, fremholder politikerne. Ap, SV, V og Frp sier alle at Stortinget om nødvendig må bevilge penger for å få vraket fjernet.Misnøyen mot redere og de som eier skipene skyldes det politikerne opplever som ansvarsfraskrivelse. Eiernes moralske ansvar — Skjer det en forurensing på landjorden, må forurenseren betale. Til sjøs kan eierne løpe fra ansvaret. Slike situasjoner må vi unngå i fremtiden. Det er ikke særlig tøffe vilkår for rederne. Det må plasseres et større ansvar på eierne, hvis ikke vil regningen alltid komme til Stortinget, sier lederen av energi- og miljøkomiteen, Tore Nordttun (Ap).- Eierne må kjenne på sitt moralske ansvar, sier Høyres miljøpolitiske talsmann, Jan Tore Sanner.- Det må ryddes opp. Så får vi krangle om regningen i etterkant. Vi kan ikke være bekjent av å ha et vrak som "Gamle Ålesund" liggende langs kysten, sier Sanner. Kan ikke utsettes - Vraket må vekk! Slår Venstres Gunnar Kvassheim fast.- Det kan ikke utsettes på grunn av uenighet om hvem som skal ta regningen, men det er viktig å holde fast på at rederiet har et ansvar, sier Kvassheim som mener at eierne i fremtiden må få et større ansvar enn det som følger av dagens regelverk... Rederne må betale Hallgeir Langeland (SV) sier "regelverket må endres slik at rederne betaler."- Det er uakseptabelt at rederne kan stikke av fra regningen. Ansvaret må plasseres der det hører hjemme, sier han.Øyvind Korsberg (Frp) sier at "vraket må fjernes hvis det utgjør en forurensings- eller sikkerhetsrisiko for andre skip." Hilde Frafjord Johnson (KrF) sier hun råder regjeringen om å komme til Stortinget med en egen sak om problemene. I prinsippet mener hun at forurenser skal betale.