Voldsforskeren Peter Gill sier til Vårt Land at han tror at overfallsvoldtekter kan være et utslag av maskulin aggresjon og at Breiviks handlinger kan være en trigger for at andre også går over grenser.

— Det er ren spekulasjon, men om økningen i overfallsvoldtekter i Oslo viser seg ikke å være tilfeldig, så kan det være en sammenheng med det Breivik gjorde, tror Gill.

Professoren har lest terroristens manifest, og i Sverige er han medlem i en gruppe som vurderer faren for skoleskytinger.

— Det som er spesielt med Breivik er at han satte en ond tanke ut i livet. Mange barn er mobbet, mange barn er aggressive, men de gjør ikke tanker om til handling av den grunn, sier Gill.

Høyres André Oktay Dahl, som sitter i Stortingets justiskomité, mener at faren er større for at flere vil begå kriminelle handlinger hvis folk får inntrykk at myndighetene svikter når det gjelder trygghet.

— Jeg vil ikke totalt avvise at han har et poeng, men jeg er ingen forsker, og når det gjelder å trekke konklusjoner vil jeg forholde meg til forskning, sier Dahl.