— Vi etterforsker en svært alvorlig forbrytelse, og det er vårt utgangspunkt. Vi tar saken meget alvorlig, og vi har gått bredt ut i etterforskningen med store ressurser, sier politistasjonssjef Lisbeth Aarvik ved Mosjøen politistasjon til NTB.

To andre ungdommer skal ifølge politiet ha vært til stede. Voldtekten skal ha skjedd i et skogholt i nærheten av Kulstad skole og i tilknytning til skoledagen.

Ingen er pågrepet i saken, og politiet fant onsdag grunn til å gå ut med en advarsel lokalt til foreldrene.

— Voldtekten skal ha skjedd en dag i forrige uke. Politiet driver både teknisk etterforskning med sikring av funn, og taktisk etterforskning med blant annet avhør av vitner som kan tenkes å vite noe, sier Aarvik.

Politiet er så langt tilbakeholdne med sakens detaljer, og Aarvik vil ikke si noe om hvilken dag, eller når på dagen voldtekten skal ha skjedd.

Jenta er tatt hånd om av familie, og familien får også tilbud om profesjonell hjelp.