Alle drapsdommene mot Thomas Quick, som er dømt for åtte drap, kan nå bli opphevet, melder aftonbladet.se.

Quick er blant annet dømt for drapene på de norske jentene Trine Jensen, Gry Storvik og Therese Johannessen.

En stor rettsutredning peker på at det er blitt begått mange feil i alle rettssakene mot Thomas Quick. Det skal blant annet ha forekommet mened, forfalskning av bevis og ledende avhør.

— Norsk politi hadde DNA-bevis

En svensk politikilde hevder overfor Nettavisen at norsk politi hadde DNA-bevis fra blod og annet biologisk materiale som utelukket at Thomas Quick var gjerningsmann i en av de tre norske drapssakene. Norsk politi skal ha hatt ni nordmenn mistenkt i saken.

Politikilden hevder at det ble nedlagt forbud mot å snakke om DNA- funnene i rettssaken. Domstolen fikk dermed aldri vite at Thomas Quick var utelukket som gjerningsmann i den aktuelle drapssaken.

– Jeg er ikke i stand til å erindre at det ble gjort funn av blod i den aktuelle saken, sier imidlertid en norsk Kripos-kilde til Nettavisen.

I rettsutredningen skal det også foreligge dokumentasjon for at Quick ikke tok livet av Therese Johannessen. Han skal ha utpekt en medhjelper som gjerningsmann, men politiet festet ikke lit til disse opplysningene.

Ny gjennomgang i Norge?

Politimester i Søndre Buskerud politidistrikt, Christine Fossen, kjenner ikke til utredningen, men sier til NRK at Drammens-politiet kan bli nødt til å se på Therese-saken på nytt.

Quick er dømt for å ha drept Therese Johannessen som forsvant fra bydelen Fjell i Drammen sommeren 1988. Han er også dømt for å ha drept Trine Jensen i 1981 og Gry Storvik i 1985. Begge kvinnene forsvant fra Oslo sentrum og ble senere funnet drept i Oppegård utenfor byen.

Quik har også tilstått at han drepte Marianne Rugaas Knutsen i 1981, men han er ikke dømt for dette drapet.

Utelukker ikke tiltale

Den svenske riksadvokaten Göran Lambertz, som er den svenske sivilombudsmannen, utelukker ikke at de ansvarlige i saken mot Quick kan bli tiltalt.

– Det hevdes at påtalemyndigheten og politiet har begått feil som har ført til at domstolene har blitt lurt til å dømme ham. Jeg ser på materialet først og vil siden bestemme meg for hva som bør gjøres, sier Lambertz til Sveriges Radio.

Som sivilombudsmann, eller justitiekansler som det heter i Sverige, har han på vegne av den svenske regjeringen som oppgave å kontrollere den offentlige forvaltningen og rettsvesenet.

I Sverige er Thomas Quick dømt for å ha drept fem personer i tillegg til de tre norske ofrene.

DRAPSDØMT: Svenske Thomas Quick er dømt for åtte drap, blant dem på tre norske jenter. Nå kan dommene bli opphevet.