Et arbeidsliv i endring holder utallige seminarer. Stadig flere av dem handler om hvilke visjoner eller verdier bedriften eller organisasjonen skal jobbe etter. Som oppspark brukes gjerne konsulenter eller reklamefolk som snakker om å være innovativ, «hot» eller «ha hårete mål».

I beste fall virkningsløst. I verste fall tapper det de ansatte for energi, mener arbeidslivsforsker Lars Klemsdal.

Gir inntrykk av handling

Visjonsseminarer kan skape begeistring, iallfall for noen ansatte i en periode. Langsiktig er det lite å hente, mener Klemsdal.

Han jobber ved Arbeidsforskningsinstituttet, forsker på organisasjonsutvikling og har nettopp gitt ut boka «Den intuitive organisasjonen». Han mener ledere pynter på organisasjonen med visjoner og begeistringsseminarer.

– Jeg kan godt skjønne at ledere går visjonsveien. Det gir inntrykk av at noe skjer, at det tas grep i organisasjonen. Men utvikling og forbedring av de ansattes evne til å jobbe effektivt sammen krever mer langsiktig, og kanskje kjedelig, utviklingsarbeid. Det handler om å bygge stein på stein, sier Klemsdal til NTB.

Mest effektivt mener han det er å involvere de ansatte fra første stund i analysen av spørsmål som «hva fungerer?» og «hvor har vi problemer?».

– Mange ledere og konsulenter vil svare at de tar de ansatte på alvor. Sjelden utfordres de på hva det egentlig betyr å ta de ansatte på alvor, mener forskeren.

I en sliten organisasjon kan det gjøre vondt verre å plage de ansatte med en tre måneder lang verdiprosess.

– Da er det faktisk bedre om en reklameguru formulerer tre treffende visjoner, hevder Klemsdal.

Kommunene tar etter

Også i det offentlige har visjonshysteriet bredt om seg. Klemsdal har selv bidratt overfor enkeltkommuner i omstilling.

– Den «gode, gamle sosialdemokratiske organisasjonsutviklingen» ser ut til å erstattes med amerikansk management-tankegang hvor man bringer inn en problemstilling fra utsiden, sier Klemsdal.

Han tror kommuner og fylkeskommuner har begynt å ta etter det private næringsliv fordi de har et behov for å bygge et annet image. Men synes samtidig det vitner om offentlige ledere som ikke har selvtillit nok på vegne av egen organisasjon.

– Kommunen er en attraktiv arbeidsplass fordi den driver med viktige oppgaver for samfunnet. Den blir ikke mer attraktiv med et bedre image, fastslår forskeren.

Gir Davidsen rett

Debatten om effektivisering og organisasjonsutvikling går rett inn i hjertet av norsk politisk debatt. Fagforbundets leder Jan Davidsen, med 300.000 medlemmer i ryggen, har gått til frontalangrep mot de stadige påførte kravene til effektivisering i Kommune-Norge. «De ansatte vet best hvor skoen trykker og hvor endring kan gi mest uttelling», er Davidsens mantra.

– Poenget til Davidsen er uhyre godt. Ledere ønsker ofte å effektivisere med øyeblikkelig virkning. Det letteste da er å kutte i stillinger. Motstand avfeies med argumentet om at «det alltid vil være motstand mot endring», sier Klemsdal.

Kritiske røster blir knyttet til surmuling.

Poppe, Cornelius