— Det siste utspillet til Ketil Solvik-Olsen, om å kutte ut kjøp av klimakvoter fra u-land, illustrerer til fulle hvor useriøst og populistisk Frp opptrer i klimapolitikken, sier statssekretær Kjetil Lund i Finansdepartementet.

Lund er en av hovedarkitektene bak Aps og regjeringens klimapolitikk, og deltar i disse dager på klimatoppmøtet i Doha.

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, uttalte til BT tirsdag at Norge nå «må ta en pust i bakken, og ikke lenger bruke CDM-kvoter».

- Kjeltringstreker

Dette er kvoter fra prosjekter i utviklingsland som på papiret skal redusere utslippene av klimagasser. Frp-politikeren stilte spørsmål om systemet legger «mer til rette for kjeltringstreker enn gode klimatiltak».

— Tidligere ville Frp kjøpe kvoter fordi det var for dyrt å gjennomføre tiltak hjemme. Nå vil de ikke lenger kjøpe kvoter. Frp vil kutte i regnskogsatsingen, kutte i overføringene til fornybar energi gjennom Enova og redusere bilavgiftene. Hva står igjen av partiets klimapolitikk? Ingenting, sier Kjetil Lund på telefon fra Qatar.

På klimamøtet har Lund med bekymring fått med seg innholdet i en ny rapport som viser at verden kan være på vei mot en global oppvarming på fire grader.

Hva sier partnerne?

— Dette er alvorlig og kan få store konsekvenser for verden. Da er det foruroligende at Frp, som aspirerer til å bli et regjeringsparti, inntar så useriøse standpunkter. Jeg lurer på hvordan Høyre, Venstre og KrF stiller seg til et samarbeid med Frp i klimapolitikken, sier Lund.

- Men hva svarer du på kritikken til Solvik-Olsen mot kvotesystemet?

— Ingen påstår at systemet er perfekt, men det er det beste vi har i dag. Alle er enige om at ordningen må forbedres. Samtidig er det lagt frem en uavhengig rapport her i Doha som viser at CDM-systemet hittil har levert klimakutt på godt over én milliard tonn. Prosjekter som allerede er godkjent, anslås å levere utslippsreduksjoner på ytterligere to milliarder tonn frem til 2020, sier Lund.