— Aktivt barne- og ungdomsarbeid er et viktig bidrag til oppvekstvilkårene i et nærmiljø som gir gevinster for alle. Det er et kollektivt voksenansvar å støtte opp om innsatsen fra barn og unge og ta vel imot loddselgerne, sier Grete Sørensen Vaaland, forsker ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger - og viser til det afrikanske ordtaket som sier at «for å oppdra et barn, trengs det en hel landsby».

Røff behandling

Men det er ikke alltid like lett å selge lodd. Barn langt ned i grunnskolealder vet av erfaring at de når som helst kan en risikere å møte sure eller irriterte voksne som er blitt forstyrret i middagen, i middagsluren eller midt i Dagsrevyen. Unger melder at mange bare smeller igjen døren før de får åpnet munnen. Eller de åpner ikke i det hele tatt etter å ha kastet et blikk gjennom vinduet.

— Men da fratar de ungene muligheten til å yte noe økonomisk selv, og det er ikke bra for dem, sier Vaaland.

Solidaritet

Hun mener at den skjeve fordelingen av innsatsen i barne- og ungdomsarbeid blant foreldre også er et argument for å ta godt imot loddselgerne.

— Noen bruker mange timer i uken og gjerne hele helger. Da bør de andre være seg sitt ansvar bevisst og kjøpe lodd. Alle nyter godt av at det finnes tilbud som kan være med å forebygge uønsket atferd i nærmiljøet, sier Grete S. Vaaland.

Dannelse

— Men alle kan vel ikke gå god for og støtte alt mulig?

— Ingen er forpliktet til å kjøpe lodd av alle, men det er mange måter å si nei på. Vil man ha respekt for sitt syn, må man også møte andre med respekt, også loddselgende barn. Forklar heller hvorfor du ikke vil kjøpe lodd, hvis du har en god grunn, og gi så ungene honnør for innsatsen og en oppmuntring på veien. Det koster ingen ting. Dette er et spørsmål om dannelse, og om å være gode rollemodeller, sier Vaaland.

ATFERDSFORSKER: Det er et kollektivt voksenansvar å støtte opp om innsatsen fra barn og unge og ta vel imot loddselgerne, sier Grete Sørensen Vaaland, forsker ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.
Torgeir Vølstad