— Vi må i løpet av de neste dagene ta et stort skritt videre for å få på plass målbare utslippsreduksjoner fra store u-land som Kina og India. Her har det vært bevegelse, sa Erik Solheim på sin første pressekonferanse etter at han ankom klimaforhandlingene i Cancun i natt norsk tid.

Stort fremskritt

Han viser til at en sentral person i Kinas delegasjon i går sa til Reuters at Kina er villige til å forplikte seg til utslippsreduksjoner i en bindende klimaavtale.

Hvis det er reelt, er det et stort fremskritt. Kina har tidligere meldt inn at det vil redusere sine klimagassutslipp, men bare som et frivillig, nasjonalt tiltak. Landet har også strittet mot internasjonal kontroll av sine utslippsreduksjoner.

At de store utviklingslandene går med på forpliktende utslippskutt, er helt avgjørende for at mange av de store industrilandene vil gå med på substansielle utslippskutt.

— Positivt

  • Det virker veldig positivt og lovende, men det er når dette tas i forhandlingene og vi får en dialog rundt det der, at det gjelder, sier Solheim.

— Kina har vært veldig tilbaketrukne i forhandlingene så langt, så det er positivt at dette nå skjer, legger forhandlingsleder Audun Rosland til.

Han mener det også er positivt at India har kommet med forslag til kompromiss i spørsmålet om måling og rapportering av utslippsreduksjoner. Dette har vært et svært viktig punkt for USA.

Solheim gjentok at det er helt uaktuelt for Norge å gi opp Kyoto-avtalen, slik Japan har tatt til orde for i forhandlingene.

-Helt urimelig

  • Vi vil være helt klare på at vår intensjon ikke er å gi opp det vi har i Kyoto, men å bygge videre på dette, sier Solheim.

Han håper også at klimaforhandlingene vil ta et stort skritt videre mot en avtale om skogbevaring. Han reagerer på USAs steile holdning om ikke å gå med på en skogavtale før alt annet er på plass.

— En avtale om skogbevaring er et stort fremskritt for både menneskeheten og naturmangfoldet. Å gjøre dette til en fange for resten av forhandlingene er helt urimelig, sier Solheim.

Si din meining i kommentarfeltet under!