Vindkraft-krangelen

Sammen med flere veteraner i Norges Naturvernforbund, deriblant tidligere leder Erik Solheim, er Malkenes opprørt over organisasjonens positive holdning til den storstilte vindmølle-satsingen langs kysten.

Malkenes omtaler mølle-motstanderne som generasjonen av klassiske naturvernere i forbundet. De var sentrale i motstanden mot mange av de store vannkraftutbyggingene på 1970— og 80-tallet.

– Naturvernforbundet bommer stygt i forhold til opinionen i kystkommunene. Jeg blir oppringt av folk som aldri før har engasjert seg i miljøsaker. Nå er de fortvilet som følge av planene om digre vindparkprosjekter, mener Malkenes.

«Hjerneblødning»

Han deler oppfatningene til professor Per Selle, som i gårsdagens BT uttalte at vindmølle-forkjemperne «lider av kollektiv hjerneblødning». Han kaller det utrolig at miljøorganisasjoner, i allianse med kraftutbyggere, vil gjennomføre noen av norgeshistoriens største naturinngrep langs norskekysten.

Selle uttalte også at motstand mot vindparker kunne bli en ny mobiliseringssak for den historisk viktige miljøorganisasjonen. Malkenes deler oppfatningen:

– Her har Naturvernforbundet en gyllen mulighet til å skaffe seg et mandat fra kystfolket som protesterer mot vindmølleplanene. Det er ubegripelig at ledelsen ikke ser dette. I stedet er organisasjonen i ferd med å isolere seg fra medlemsgrunnlaget, hevder Malkenes.

Selv om han fortsatt er medlem av forbundet, vil han heller engasjere seg i vindkraftsaken gjennom folkeaksjonen «Stopp raseringen av kysten».

– Vindmøllesaken kan bli et hamskifte i norsk miljøpolitikk. Engasjementet viser at folk for første gang er i forkant av miljøbevegelsen i en sak som handler om store naturinngrep, sier Malkenes.

«Har ikke peiling»

Nåværende leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, er opprørt og oppgitt over uttalelsene fra professor Per Selle i gårsdagens BT.

– Selle bør ikke uttale seg om saker han ikke har peiling på. For en professor i samfunnsvitenskap bør det være helt elementært, men for Selle er det åpenbart ikke tilfelle, sier Haltbrekken.

Han avviser kritikken mot Naturvernforbundets vindkraft-standpunkt.

– Vi går inn for skånsom utbygging. Faktisk er det flere som mener vi er for kritiske til vindkraftprosjektene enn det motsatte. Vårt krav er fylkesvise planer som definer ja og nei-områder for utbygging. På den måten kan vi sikre viktige naturverdier, sier Haltbrekken.

– Hvor mange vindparker har Naturvernforbundet sagt nei til?

– Jeg har ikke tallene i hodet, men vi har anket tre avgjørelser. I den ene saken, vindmølleplanene på Stadlandet, vant vi også frem, sier Haltbrekken.

Trusselen

Også nestleder i Natur og Ungdom, Gøril Andreassen, lar seg provosere over Selle, som anklaget ungdomsorganisasjonen for å være klimafundamentalister.

– Selle viser en total mangel på forståelse for hva den moderne miljødebatten handler om. Klimaendringene er den største miljøtrusselen verden står overfor, og vindkraft er en av løsningene. Norge har både store muligheter og et ansvar for å utnytte vindressursen til produksjon av utslippsfri energi, sier Andreassen.

– Bryr ikke Natur og Ungdom seg om naturinngrepene?

– At vindparkene vil bli synlige kan ikke være avgjørende. Den største trusselen mot naturmangfoldet i verden er klimaendringene, sier hun.