• Jenten ble intervjuet av NRK etter eget ønske. Hun ville selv gi sin versjon av det som skjedde, sier advokat Roar Vegsund.

MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bt.no

Opptaket til kveldens NRK-program ble gjort for flere uker siden, før statsadvokaten henla saken. Selv om statsadvokaten i Telemark for to uker siden henla saken som intet straffbart for-hold ønsket jenten at program-met skulle sendes.

— Jenten gir ikke en rettslig be-skrivelse av saken. Hun uttaler seg om sine traumer ved å være utsatt for et overgrep, sier Vegsund.

Advokaten og jenten har ennå ikke bestemt om henleggelsen skal ankes videre til riksadvokaten.

— Slik straffeloven var på det tidspunktet overgrepet skjedde står saken noe svakere enn den ville gjort med endringene i straffeloven, sier Vegsund.

Straffeloven er nå endret for å fange opp forhold der den ene parten har større autoritet i kraft av posisjon og stilling enn den andre.

— Jenten forteller sin subjektive historie. Den har ikke endret seg selv om statsadvokaten har henlagt saken.

— Hva ønsker hun å oppnå med å gå ut?

— Hun vil gi sin versjon, på samme måte som Terje Søviknes har gitt sin med bred penn i mediene. Men hun ville gi en nyansert versjon. Det var viktig for henne at det kom frem at hun hadde hatt problemer også før møtet med Søviknes, men at problemene ble massive etter møtet, sier Vegsund.

— Opplever hun å ha blitt brukt i et politisk spill?

— Hun er blitt skjermet i forhold til mye av det som kommer frem i mediene. Men hun har ikke ønsket å bli brukt i et spill, derfor gikk hun raskt ut da et familiemedlem kom med støtteuttalelse til Vidar Kleppe.