— Folk må stille seg spørsmålet: Ville du gitt barnet ditt et glass vin? Ingen ville svart ja på det spørsmålet, sier Høyres Sonja Sjølie.

— Jeg mener ikke å moralisere, men det må tydelig og klar faktainformasjon til for å skape nye holdninger til alkohol, sier Sonja Sjølie, som sitter i helse- og omsorgkomiteen på Stortinget for Høyre.

Aftenposten skriver i dag at 26 prosent av befolkningen helt eller delvis er enige i at en gravid kan drikke et glass vin eller et glass øl til en middag.

Sjølie mener det er svært viktig at jordmødre og leger tar tema på alvor ved første kontroll, spør rett ut om kvinnenes alkoholvaner og rådgir dem om at selv det minste inntak kan føre til skade på fosteret.

— Spørsmålet må også gjentas senere i svangerskapet, det handler om å ha ansvarsfølelse for det spirende liv, sier Sjølie.

- Viktigste vekstfasen i livet

— Man må stille seg spørsmålet: Ville du gitt barnet ditt et glass vin? Ingen ville svart ja på det spørsmålet. Tiden i mors liv er den viktigste vekstfasen og slik jeg kjenner norske mødre er de ansvarlige, sier Sjølie, som selv er jordmor.

Det må være jobb nummer én å få ned alkoholbruk blant gravide

Kjersti Toppe, Senterpartiet.

Bekymringen deles av Senterpartiets Kjersti Toppe.

— Det er skremmende holdninger og vi ser veldig alvorlig på det, er hennes kommentar til undersøkelsen. Hun sitter i samme komité, er utdannet lege og har dessuten født seks barn.

Berører part som ikke kan forsvare seg

— Av det en skal engasjere seg i for i alkoholpolitikken, bør dette være det viktigste. Det må være jobb nummer én å få ned alkoholbruk blant gravide, sier Toppe.

Toppe påpeker at her er også en berørt part som ikke kan forsvare seg, det ufødte barnet.

Hun tar likevel til orde for at temaet må ses på i en større sammenheng.

— Jeg tror ingen gravide aktivt drikker for å skade barnet sitt. Det er lett å fordele skyld og mene at de gravide må skjerpe seg. Jeg tror det også dreier seg om en massiv kunnskapssvikt. Myndighetene må gå knallhardt ut og informere og anbefale totalavhold, sier Toppe.

- Stemmer ikke med bildet

Hun referer til saker i media hvor kvinner forteller om engstelse for alt mulig når de er gravide, alt fra gasser fra hårlakk til antibiotikabruk.

— Når vi vet at gravide er veldig opptatt av å ikke skade barnet, og vi får slike tilbakemeldinger som denne undersøkelsen viser rundt alkohol, er det noe som ikke stemmer og som vi må få bukt med, legger hun til.

Toppe ønsker velkommen kampanje rettet mot alkohol og gravide, men etterlyser også en kampanje om at det må bli mer akseptert å ikke drikke alkohol.

— Det er generelt blitt en mer liberal holdning i samfunnet til alkohol, også i jobbsammenheng. Er du gravid i 5. uke vil du kanskje ikke dele nyheten med kolleger, men kommer opp i situasjoner hvor du alltid må finne en unnskyldning for å være edru. Det gjør kanskje også at den gravide tar seg et glass, sier Toppe.

Kampanjer er ikke noe vi må holde én gang, men regelmessig og hele tiden

Are Helseth, Arbeiderpartiet

Ifølge Toppe er Norge et av få land i Europa hvor alkoholbruken har gått opp og ikke ned.

— Nordmenns totale alkoholforbruk ligger riktignok likevel lavere enn mange andre lands, men tendensen er skremmende. Vinforbruket økte med 10 prosent fra i fjor til i år, ifølge Toppe.

Senterpartipolitikeren ønsker seg en praksis lik den man har i Sverige.

— Det bør settes i system og bør bli obligatorisk å tilby en slik livstilssamtale i løpet av svangerskapet, sier hun.

Trenger gjentatte kampanjer

— Svangerskapsområdet er en veldig viktig del av folkehelsearbeidet og rådgivning til gravide kvinner er svært viktig del av det igjen. Jeg blir urolig når jeg ser at så mange ikke legger vekt på rådene om alkohol som helsemyndighetene gir, sier Are Helseth stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av helse- og omsorgkomiteen.

Men han mener det er bra at problemet identifiseres, og det nå må settes inn tiltak.

— Kunnskap er et av de viktigste virkemidlene i denne type saker. Det er bra at Helsedirektoratet allerede i oktober er i gang med en ny kampanje. Kampanjer er ikke noe vi må holde én gang, men regelmessig og hele tiden, sier han.

Kan gravide ta seg et glass vin eller to? Si din mening i kommentarfeltet under.

HOLDNINGSENDRING: Jordmor og stortingsrepresentant Sonja Sjølie (H) sier at hennes oppfatning er at norske mødre er ansvarlige. FOTO: Scanpix