Aktor Arild Dommersnes fortsatte i dag utspørringen av 39 år gamle Schumann. Dommersnes startet med å fokusere på 39-åringens angivelige alibi — Sven-Eirik Utsi. Torsdag forklare Schumann at han befant seg i den en dekkleilighet på Frogner, sammen med Utsi, den dagen Nokas ble ranet.

— Men hvorfor har du ikke sagt dette til politiet før, undret aktor.

— Vi avtalte å ikke si noe om dette. Utsi hadde ikke noe ønske om at jeg skulle trekke ham inn i saken.

— Men siden kom det jo frem at Utsi hadde videoalibi for ransdagen. Hvorfor kunne du ikke da opplyse om hvor du hadde vært?

— Nei, vi ble enige om ikke å snakke om hverandre. Sånn var det bare.

Før helgen nevnte også Schumann en annen kamerat han skal ha hatt kontakt med i perioden da Nokas-ble ranet. Det sa ikke denne personen noe om da han ble avhørt første gang, ifølge Dommersnes.

— I helgen ble NN avhørt på ny. Da sa han at han hadde vært i kontakt med deg. Hvorfor sa han ikke dette første gang, tror du?

— Det har vel vært vanskelig for ham å fortelle om dette besøket, siden jeg har vært under konstant spaning.

Deretter gikk statsadvokat Dommersnes over til Schumanns bruk av mobiltelefoner - eller rettere sagt; den manglende bruken. Schumann fortalte forrige uke at han ble spurt av David Toska om å være med på ranet noen uker før det skjedde.

— Du hadde mange uregistrerte mobiltelefoner med deg til Stavanger. Likevel ringer du alltid David Toska fra kiosk når du er i Stavanger. Hvorfor?

— Det ble bare sånt, svarte Schumann.

— Men i Oslo brukte du mobiltelefon, bare ikke i Stavanger?

— Jeg ønsket å bruke Stavanger som et fristed, og ønsket ikke å bli koblet til byen.

GRILLES: Kjell Alrich Schumann
Scanpix