Ambassadør Wojciech Kolanczyk sier til NRK at han tror de fleste polakkene vil ha reist hjem om 10 år.

I tid faller denne utviklingen sammen med en voksende mangel på arbeidskraft i Norge fordi befolkningen eldes.

I en rapport fra Nav blir det slått fast at det i 2030 vil være 120.000 færre yrkesaktive. Befolkningen vil vokse med 20 prosent mens aldersgruppene over 65 år vil øke med 70 prosent, går det fram av rapporten.

– Jeg vil anta at de fleste polske snekkere og helsearbeidere har etablert seg i hjemlandet i løpet av det kommende tiåret, sier ambassadøren.

Han vil ikke anbefale norske myndigheter å basere seg på polsk arbeidskraft, men mener at de 120.000 polakkene som jobber i Norge nå bør få bedre velferdstilbud og gratis språkkurs. Det kan bidra til at de ønsker å jobbe her lenger.

Paul S. Amundsen