Forslaget skal imidlertid ha møtt motstand fra krefter i regjeringspartiene, spesielt i Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Et motargument mot sparetiltaket er at taxfree-ordningen gir store inntekter til Avinor og sikrer inntekter til ulønnsomme flyplasser. Taxfree-salget ved flyplassene utgjør 40 prosent av de kommersielle inntektene, og mange politikere frykter at en fjerning av taxfree-salget vil sette flyplasser i distriktene i fare for nedleggelse.

I SV-leiren har man angivelig mer sans for Johnsens forslag, siden dette vil gjøre det litt mindre lukrativt å reise med fly og ferjer.

Finansminister Sigbjørn Johnsen vil angivelig stanse taxfree-salget ved norske flyplasser.
Scanpix