Det tror lederen av Nordeas kapitalforvaltning i Norge, Egil Herman Sjursen.

— Obligatorisk tjenestepensjon til alle vil ikke være uten betydning for børsen og aksjemarkedet, men den vil være begrenset. Sjursen mener vi her vil snakke om en tilførsel av et par ti-talls milliarder kroner over en ti-års periode.

— Det betyr selvfølgelig noe. Men langt mer betyr nok interessen dette vil skape for aksjemarkedet og denne form for sparing generelt, mener Sjursen.

Innskuddsbaserte tjenestepensjoner åpner opp for investeringsvalg for den enkelte. Det betyr at man kan velge fond som er knyttet til visse bransjer eller regioner eller velge fond som har en langt større spredning av sin portefølje.

VIL ØKE INTERESSEN: Sjef for Nordeas kapitalforvaltning i Norge, Egil Herman Sjursen tror en lovfestet tjenestepensjon til alle vil bety mye for folks interesser for aksjemarkedet og mulighetene for å spare penger der. <br/> ARKIVBILDE: TOR HØVIK