Vi følger olje— og energiminister Terje Riis-Johansens pressemøte i forbindelse med utlysningen av nye blokker i 21. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Ingen i Nordsjøen, 43 blokker i Norskehavet og 51 i Barentshavet. Det er hva 43 oljeseselskap får å konkurrere om når nye blokker blir tildelt neste vår.

To blokker i sårbare områder opp mot Vesterålen er tatt ut av vurderingen etter høringsrunden i vår. Bakgrunnen er blant annet ulykken u Mexicogolfen og risikoen ved utslipp, opplyste olje- og energiministeren.

– Vi har også et spesielt blikk på blokkene på dypt vann, lengst vest i Norskehavet, sier Riis-Johansen.

Et par blokker som var vurdert i Nordsjøen er også tatt ut av tildelingsrunden. Der var hensynet til de nye ledene for skipstrafikken avgjørende.

– Vi følger den ekstremt alvorlige situasjonen i Mexicogolfen tett, både politisk og administrativt. Miljøvernministeren, arbeidsministeren og jeg skal over til USA i nærmeste framtid. Tryggheten på norsk sokkel er god, men vi må likevel lære av det som skjer der borte, sier Terje Riis-Johansen.

Fristen for å søkja tildeling av blokker er 3.november.

— Vi tar ut seks av de 100 blokkene fra det opprinnelige forslaget, sier Riis-Johansen.

Flere av blokkene som ministeren ikke vil tillate boring i, ligger nær land i sårbare områder, skriver Aftenposten.no

Men dermed åpnes det likevel for to av de seks omstridte blokkene innerst i Vestfjorden. Områdene grenser til Nordland VI, som er del av den omstridte forvaltningsplanen for Lofoten og Vesterålen.

Han sier at sikkerheten på norsk sokkel er god, men at han skal lære av det som har skjedd i Mexicogulfen.

— Denne runden har vært veldig ukomplisert, sier oljeministeren.

51 blokker tildeles i Barentshavet.

— Dette er en Nord-Norge-runde. Rent petroleumsmessig fremstår Barentshavet som interessant her. Gjøres det interessante funn, vil vi se på mer langvarige anlegg på fastlandet også for disse feltene, sier Riis-Johansen.

Det opprinnelige forslaget fra olje- og energidepartementet er å åpne 100 nye felter.

Flere miljøvernorganisasjoner har vært imot hele konsesjonsrunden, mens to departementer og flere faglige instanser har kommet med innvendinger i høringen:

*Havforskningsinstituttet fraråder å åpne 39 felter

*Direktoratet for naturforvaltning fraråder 13 felter

*Klima- og forurensningsdirektoratet fraråder 11 felter

*Miljøverndepartementet fraråder 18 felter

*Fiskeridepartementet fraråder 8 felter

Samtlige av de ovennevnte går imot åpning av seks felter i Nordland V som grenser mot de omstridte områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Tre av de fire instansene går imot åpning av to felter i Nordsjøen som ligger rett utenfor Boknafjorden i Rogaland.