Far til en av jentene som ble drept i Baneheia, Arne Bernt Paulsen, gikk i helga ut i Fædrelandsvennen og ba om at pressen utelater grusomme detaljer i forbindelse med dekning av rettssaken.

— Vi vet nok. Jeg håper og ber om at vi må slippe en utpensling av uforståelige, djevelske handlinger og overgrep, sier Arne Bernt Paulsen, som gruer seg til rettssaken.

Paulsen sier til Fædrelandsvennen at han vet at pressen skal dekke saken og at pressen har informasjonsplikt, men at det går en usynlig grense for hva som skal formidles gjennom media.

— Jeg er redd for grafsingen og fråtsingen i redselsfulle detaljer. Jeg håper journalistene som skal dekke saken er voksne mennesker med egne barn - da vil de instinktivt skjønne hva jeg mener. Og kanskje ta hensyn til det i sine beskrivelser, sier Paulsen, som påpeker at det både handler om familienes behov for å beholde minnene av sine tapte barn, og ettermælet til de to jentene.

Vil ikke provosere Nyhetsredaktør i VG, Hans Chr. Vadseth, sier til fagbladet Journalisten at dette er et forståelig og relevant innspill fra en far og at VG ikke har noe som helst ønske om å spekulere i grusomme detaljer.

Han opplyser at VG ennå ikke har lagt noen bestemt strategi for hvordan rettssaken skal dekkes men understreker at alle spørsmål knyttet til dette vil bli grundig diskutert på forhånd.

— Vi har heller ikke bestemt hvilke journalister som skal dekke rettssaken, men sakens karakter tilsier at vi bruker folk som både har fartstid og de nødvendige menneskelige egenskaper. Vi sender ikke den sist innkomne vikaren på dette, sier Vadseth.

Han understreker at VG også har et system for kvalitetssikring som er spesielt nyttig i forhold til slike vanskelige saker.

— Etter at saken er skrevet ferdig blir den nøye gjennomgått av tre-fire ledd før den settes på trykk. Det er med andre ord ikke bare journalistens vurderinger som ligger til grunn for våre oppslag, sier Hans Chr. Vadseth.

Skånsom linje Nyhetsredaktør i Dagbladet, John Arne Markussen, sier avisa kommer til å følge den samme strategien som har preget dekningen hittil.

— Vi må forholde oss til at dette er en sak av stor offentlig interesse. Men det er også en sak som er så grusom at den er av et helt annet kaliber enn for eksempel trippelmord-saken. Den stiller derfor svært store krav både til dem som arbeider i retten og til oss som redaktører, sier Markussen til Journalisten.

Markussen mener imidlertid det ikke er noen grunn til å frykte tabloidenes dekning i slike saker.

— Det er redaksjonene i aviser som VG og Dagbladet som har erfaring og er trent i å takle slike vanskelige kriminalsaker. Det store spørsmålet er om de nye medieorganisasjonene - og da tenker jeg både på radio og på nett der ting skal skje fort - er like godt rustet, sier John Arne Markussen.