• Dette er et forslag vi kan leve godt med i Den norske kirke. Folk flest vil ikke merke noen særlig forskjell.

Dette sier lederen i Kirkerådet, Thor Bjarne Bore til Bergens Tidende etter at stat/kirkeutvalget leverte sin innstilling.

— Med forslaget fra flertallet i utvalget videreføres folkekirken, samtidig som vi får fjernet den siste diskriminering av andre tros- og livssynssamfunn. Jeg tror dette blir en kirkeordning, der vi kan videreføre det beste i den Kirken vi nå har. Det viktigste er at folket ikke føler at de mister Kirken sin, og at Staten ikke mister sin forankring i kristne og humanistiske verdier, sier Bore, som er Den norske kirkes øverste tillitsvalgte.

Ifølge Bore vil alle medlemmer automatisk fortsette som medlemmer i en ny og selvstendig folkekirke. Han håper på en bred kirkedebatt, og hevder at det nå er både politikernes og Kirkens ansvar å finne ut hvordan man kan videreføre det som er viktig å ta vare på i dagens ordning, og samtidig finne samlende løsninger.

Men Bore avviser kategorisk forslaget om å opprette en egen medlemsavgift i Kirken.

— Nei, det ser jeg som helt uttenkelig. Dåpen må fortsatt være det eneste kriteriet for medlemskap. Utover det det offentlige dekker, må Kirkens tjenester og tilbud i menighetene være gratis for medlemmene, hevder han.

Fungerende preses i Den norske kirke, biskop Laila Riksaasen Dahl, mener at stat/kirkeutvalget legger et godt grunnlag for videre debatt.

— Vi har i dag en kirkeordning fra fortiden. Det er gledelig at vi nå kan tenke mot fremtiden og skape en ny kirkeordning som de, som er både innenfor og utenfor Kirken, kan finne god, rimelig, og kjenne tilhørighet til, sier hun.