KJELL HERSKEDAL, NTB

Konsernsjefen sier StatoilHydro har hyret inn forretningsadvokater som skal ta seg av arbeidet med å granske alle fakta rundt Sagas og senere Hydros petroleumsvirksomhet i Libya.

Saken er oversendt Økokrim og StatoilHydros advokater og representanter for Hydro er innkalt til møte i neste uke for å redegjøre for saken. Lund sier han ikke vet om Økokrim vil sette i gang noen egen gransking. Sjefen for Økokrim, Einar Høgetveit, sa til NTB fredag at hensikten med møtet blant annet er å finne ut hvordan selskapene har lagt opp den videre granskingen av saken. Det foreligger ingen siktelse i saken.

Festdag

Lund møtte pressen i Molde i forkant av det som skulle være den store festdagen for det nye selskapet StatoilHydro — åpningen av det gigantiske gassanlegget Ormen Lange. På spørsmål om Libya-saken og Eivind Reitens avgang som styreleder i StatoilHydro kaster skygger over feiringen, sier Lund at han gjerne skulle vært saken foruten, men at feiringen går som planlagt.

— Ormen Lange er et fantastisk prosjekt og åpningen skal gjennomføres som planlagt likevel, sier Lund.

Lund sier StatoilHydro vil samarbeide med Hydro om det interne granskingsarbeidet, men at det er nødvendig å konsentrere seg om det som etter hans mening er viktig akkurat nå - nemlig drift, å forvalte utviklingen av selskapet og integrasjonsprosessen mellom de to selskapene. Han sier det skal være likeverdig behandling av alle ansatte i det nye selskapet enten de kommer fra Statoil eller Hydro.

Reiten tok støyten?

På spørsmål om Reiten har tatt støyten for andre som kanskje heller burde trukket seg, svarer Lund at dette er trist både for Reiten og for StatoilHydro som fikk dette så tidlig i integrasjonsprosessen.

— Men jeg respekterer Reitens beslutning, sier Lund.

Han vil ikke spekulere i om andre i konsernledelsen må gå.

— Jeg har full tillit til alle i konsernledelsen. Det er ikke riktig eller rettferdig av meg å si noe mer om et slikt spørsmål, sier han.

Valgkomiteen i StatoilHydro trer sammen i neste uke for å finne en erstatter for Reiten.